Daikin

Nguyễn Hoàng là nhà thầu lạnh công nghiệp chuyên mang các giải pháp lạnh về Điều hoà Giấu trần - Âm trần nối ống gió của các hãng Daikin phục vụ nhà máy, nhà xưởng, toà nhà trên toàn quốc.