Hợp đồng trọn gói

Nhà thầu Nguyễn Hoàng Century chuyên nhận hợp đồng trọn gói các dự án: Bảo trì hàng tháng, hàng quý, hàng niên cho doanh nghiệp, gia đình.