Daikin

Nguyễn Hoàng là nhà thầu lạnh công nghiệp chuyên mang các giải pháp lạnh về Điều hoà không khí Tủ đứng công nghiệp - Tủ đứng packged - Tủ đứng nối ống gió của các hãng Daikin phục vụ nhà máy nhà xưởng trên toàn quốc.