http://nguyenhoangcentury.vn/Upload/News/62ba3958b201c1a464247694beccorevalues-1.png;

Giá trị cốt lõi

  • Tín: lấy chữ Tín là kim chỉ nam cho chiến lược và phương thức kinh doanh. 

  • Tâm: luôn tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

  • Tài:  lấy sự sáng tạo, năng lực của tập thể làm nguồn tài nguyên cho sự trường tồn và phát triển.

  • Chí: lấy ý chí & sĩ khí làm động lực để phát triển nguồn nhân lực.

  • Nhân: lấy sự thiện chí, tinh thần nhân ái làm tiền đề cho việc xây dựng các mối quan hệ vững chắc với đối tác, khách hàng, người lao động. Bằng trách nhiệm, sự nhân văn của mình cố gắng đóng góp thật nhiều cho đời sống gia đình và cộng đồng.


Một số hình ảnh về Nguyễn Hoàng Century chúng tôi:

Khối hành chính văn phòngKhối kỹ thuật và phòng dự án
Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần tập đoàn Nguyễn Hoàng Century

Khách hàng tiêu biểu của Nhà thầu Nguyễn Hoàng
100 khách hàng tiêu biểu của Nguyễn Hoàng Century 

Nhà xưởng sản xuất Nguyễn Hoàng CenturyGiao hàng kho vận Nguyễn Hoàng Century
Nhà xưởng sản xuất | Bộ phận hậu mãi - kho vận và giao hàng của Nguyễn Hoàng Century

Nguyễn Hoàng Century Giới thiệuMột số hình ảnh tác nghiệp của bộ phận kỹ thuật Nguyễn Hoàng Century
Một số hình ảnh tác nghiệp, training của tập thể nhân viên Nguyễn Hoàng Century

Trân trọng cảm ơn,

HỎI/ĐÁP - ĐÁNH GIÁ VỀ BÀI VIẾT