http://nguyenhoangcentury.vn/Upload/News/tam-nhin-1.jpg;

Tầm nhìn

Tầm nhìn Nguyễn Hoàng Century ♻️ Giai đoạn 2021 - 2025

  • Tiếp tục khẳng định và giữ vững vị thế nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu của miền Nam. 

  • Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng Century sẽ quyết tâm trở thành nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ các dự án xây dựng dân dụng thương mại.

  • Từ giai đoạn 2022 - 2025, phía NHC Group sẽ bắt đầu triển khai phát triển các kênh về quản lý - khai thác & phân phối các dự án bất động sản.

♻️ Giai đoạn 2026 - 2030

  • Đưa NHC Group trở thành nhà thầu xây dựng - cơ điện lạnh hàng đầu miền Nam.

  • Về lĩnh vực bất động sản, NHC Group trở thành thương hiệu danh tiếng với nhiều sản phẩm & dịch vụ mang tính đột phá và ưu việt.

♻️  Giai đoạn 2031- 2040

  • Trở thành thương hiệu hàng đầu về lĩnh vực xây dựng - bất động sản tại miền Nam. Trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong và ngoài nước với nhiều ngành nghề khác. 

HỎI/ĐÁP - ĐÁNH GIÁ VỀ BÀI VIẾT